Otomo Yoshihide, Portable Orchestra, The Stone, December 29, 2005

other artists: Jeremiah Cymerman James Ilgenfritz Sawako Kato Tim Keiper