Jeremiah Cymerman, Portable Orchestra, The Stone, December 29, 2005

other artists: James Ilgenfritz Sawako Kato Tim Keiper Otomo Yoshihide