Yasuko Kaneko, Gato Libre, IBeam, November 17, 2017

other artists: Satoko Fujii Natsuki Tamura