Satoko Fujii, Gato Libre, IBeam, November 17, 2017

other artists: Yasuko Kaneko Natsuki Tamura