Tyshawn Sorey, Chris Pitsiokos, Joe Morris, Tyshawn Sorey, The Stone, November 26, 2016

other artists: Joe Morris Chris Pitsiokos