Chris Pitsiokos, Joe Morris, Tyshawn Sorey, The Stone, November 26, 2016

artists: Joe Morris Chris Pitsiokos Tyshawn Sorey