Tamio Shiraishi, Violeta Garcia, Tamio Shiraishi, Weasel Walter, Muchmore's, September 4, 2019

other artists: Violeta Garcia Weasel Walter