Shoko Nagai, Shoko Nagai & Satoshi Takeishi's Vortex, IBeam, December 16, 2017

other artists: Satoshi Takeishi