Shoko Nagai & Satoshi Takeishi's Vortex, IBeam, December 16, 2017

artists: Shoko Nagai Satoshi Takeishi