Satoko Fujii, Satoko Fujii Ma-do, Roundhouse, Vancouver, June 29, 2011

other artists: Akira Horikoshi Norikatsu Koreyasu Natsuki Tamura