Satoko Fujii Ma-do, Roundhouse, Vancouver, June 29, 2011

artists: Satoko Fujii Akira Horikoshi Norikatsu Koreyasu Natsuki Tamura