Ola Rubin, Henrik Olsson Allergisk Rhinitis, H15, Copenhagen, July 14, 2018

other artists: Rasmus Svale Kjærgård Lund Henrik Olsson Kristian Tangvik