Kristian Tangvik, Henrik Olsson Allergisk Rhinitis, H15, Copenhagen, July 14, 2018

other artists: Rasmus Kjærgård Lund Henrik Olsson Ola Rubin