Okkyung Lee, Tyshawn Sorey 'For Kathy Change', (le) poisson rouge, September 11, 2011

other artists: Kris Davis Ben Gerstein Terrence McManus Tyshawn Sorey