Kris Davis, Tyshawn Sorey 'For Kathy Change', (le) poisson rouge, September 11, 2011

other artists: Ben Gerstein Okkyung Lee Terrence McManus Tyshawn Sorey