Martin Fabricius, Fiil Free, KoncertKirken, Copenhagen, July 12, 2018

other artists: Lars Fiil Bjørn Heebøll Henrik Pultz Melbye Henrik Olsson Casper Nyvang Rask