Casper Nyvang Rask, Fiil Free, KoncertKirken, Copenhagen, July 12, 2018

other artists: Martin Fabricius Lars Fiil Bjørn Heebøll Henrik Pultz Melbye Henrik Olsson