Lars Greve, Orquesta Libre, Skuespilhusets, Copenhagen, July 9, 2016

other artists: Taisei Aoki Daisuke Fujiwara Gideon Juckes Yoichi Okabe Motomu Shiiya Masato Suzuki Kumiko Takara Takao Watanabe Yasuhiro Yoshigaki