Kumiko Takara, Orquesta Libre, Skuespilhusets, Copenhagen, July 9, 2016

other artists: Taisei Aoki Daisuke Fujiwara Lars Greve Gideon Juckes Yoichi Okabe Motomu Shiiya Masato Suzuki Takao Watanabe Yasuhiro Yoshigaki