Kazuhisa Uchihashi, Altered States & Frank Gratkowski, Schl8hof, Wels, November 10, 2019

other artists: Frank Gratkowski Nasuno Mitsuru Yasuhiro Yoshigaki