Tatsuya Nakatani Trio, Medicine Show, August 13, 2003

artists: Loren Dempster Tatsuya Nakatani Shu-Ni Tsou