Spunk, Schl8hof, Wels, November 6, 2009

artists: Kristin Andersen Lene Grenager Maja Ratkje Hild Sofie Tafjord