Sofia Jernberg & Agnes Hvizdalek, Smeltehytta, Kongsberg, July 6, 2019

artists: Agnes Hvizdalek Sofia Jernberg