Petter Eldh, Punkt.Vrt.Plastik, Schl8hof, Wels, November 9, 2018

other artists: Kaja Draksler Christian Lillinger