Otomo Yoshihide, Kato Hideki, Billy Martin, The Stone, April 18, 2015

artists: Kato Hideki Billy Martin Otomo Yoshihide