Ochs-Shelton Quartet, The Stone, September 7, 2013

artists: Mark Dresser Kjell Nordeson Larry Ochs Aram Shelton