Malin Wättring, Anna Högberg Attack!, Radialsystem V, Berlin, July 30, 2016

other artists: Elsa Bergman Anna Högberg Elin Larsson Anna Lund Lisa Ullén