Kenton Loewen, Gordon Grdina Trio, Korzo, October 19, 2010

other artists: Gordon Grdina Mark Helias