Ingar Zach, Omdrejninger, Skuespilhusets, Copenhagen, July 10, 2017

other artists: Axel Dörner Christian Skjødt Mark Solborg