Giacomo Merega, Stefano Pastor with Giacomo Merega & Satoshi Takeishi, Downtown Music Gallery, September 29, 2009

other artists: Stefano Pastor Satoshi Takeishi