Frith-Feldman-Courvoisier-Mori, The Stone, June 4, 2006

artists: Mark Feldman Fred Frith Ikue Mori