Double Tatsuya Quartet, The Stone, December 25, 2005

artists: Kato Hideki Tatsuya Nakamura Tatsuya Yoshida Otomo Yoshihide