Courvoisier-Feldman-Mori-Cleaver, Tonic, January 15, 2004

artists: Gerald Cleaver Sylvie Courvoisier Mark Feldman Ikue Mori