Bolot Bairyshev, Makigami Koichi, Bolot Bairyshev, Cyro Baptista, The Stone, October 28, 2014

other artists: Cyro Baptista Makigami Koichi