Axel Dörner & Pär Thörn, N.K., Berlin, August 13, 2013

artists: Axel Dörner Pär Thörn