Alternajam, LiteraturHaus, Copenhagen, July 12, 2018

artists: Henrik Clausen Alexander Dawo Isak Hedtjärn Dré Hočevar Siv Øyunn Kjenstad