Agnes Hvizdalek, Agnes Hvizdalek & Susanna Gartmayer, Bildungshaus Schloss Puchberg, Wels, November 11, 2018

other artists: Susanna Gartmayer